bg

Rehabilitacija
Krista Božjeg

Jedinstveno djelo s činjenicama, otkrićima i duhovnom
pozadinom zlouporabe imena Isusa, Krista,
od izvanjskih religija.

 

112,50 kn*

Naručite direktno kod Gabriele naklade Riječ

*Cijena s pdv-om bez troškova slanja

Die Rehabilitation des Christus Gottes Book
bg
  • Djelovanje Krista Božjeg prije 2000 godina u Isusu iz Nazareta - do danas u Božjoj proročkoj riječi našeg vremena
  • Rat izvanjskih religija protiv prakršćanske struje
  • Nasilje, ratovi i zločini pod plaštem "kršćanski"
  • Crkvene dogme i poučci - objava rata protiv Krista
  • Krvavi trag Crkve
  • Ponori učenja Martina Lutera
  • Preziranje i ugnjetavanje žene
  • Zločin protiv stvaranja
  • Saznajte također što je Isus, Krist uistinu naučavao i što se preko Proročke riječi ponovo naučava. Čitajte o Slobodnom Duhu, Bogu u nama.

Pišite nam

 

 

 

Hvala vam što
ste nas kontaktirali!